Không nên nhìn lỗi người, Nên nhìn tự chính mình…

 

Nên nhìn tự chính mình

44.

“Ai chinh phục đất này

Dạ ma, Thiên giới này?

Ai khéo giảng Pháp cú

Như người khéo hái hoa?”
45.

“Hữu học chinh phục đất

Dạ ma, Thiên giới này

Hữu học giảng Pháp cú

Như người khéo hái hoa.”
46.

“Biết thân như bọt nước

Ngộ thân là như huyễn

Bẻ tên hoa của ma

Vượt tầm mắt thần chết.”
47.

“Người nhặt các loại hoa

Ý đắm say, tham nhiễm

Bị thần chết mang đi

Như lụt trôi làng ngủ.”
48.

Người nhặt các loại hoa

Ý đắm say tham nhiễm

Các dục chưa thỏa mãn

Ðã bị chết chinh phục.”
49.

“Như ong đến với hoa

Không hại sắc và hương

Che chở hoa, lấy nhụy

Bậc Thánh đi vào làng “.
50.

“Không nên nhìn lỗi người

Người làm hay không làm

Nên nhìn tự chính mình

Có làm hay không làm.”
51.

“Như bông hoa tươi đẹp

Có sắc nhưng không hương

Cũng vậy, lời khéo nói

Không làm, không kết quả.”
52.

“Như bông hoa tươi đẹp

Có sắc lại thêm hương

Cũng vậy, lời khéo nói

Có làm, có kết quả.”
53.

“Như từ một đống hoa

Nhiều tràng hoa được làm

Cũng vậy, thân sanh tử

Phải làm nhiều việc lành.”
54.

“Hương các loại hoa thơm

Không ngược bay chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh

Ngược gió khắp tung bay

Chỉ có bậc chân nhân

Tỏa khắp mọi phương trời.”
55.

“Hoa chiên đàn, già la,

Hoa sen, hoa vũ quý

Giữa những hương hoa ấy

Giới hương là vô thượng.”
56.

“Ít giá trị hương này

Hương già la, chiên đàn

Chỉ hương người đức hạnh

Tối thượng tỏa Thiên giới.”
57.

“Nhưng ai có giới hạnh

An trú không phóng dật

Chánh trí, chơn giải thoát

Ác ma không thấy đường.”
58.

“Như giữa đống rác nhớp

Quăng bỏ trên đường lớn

Chỗ ấy hoa sen nở

Thơm sạch, đẹp ý người.”
59.

“Cũng vậy giữa quần sanh

Uế nhiễm, mù, phàm tục

Ðệ tử bậc Chánh Giác

Sáng ngời với Tuệ Trí.”

Tiểu Bộ Kinh – Tập I

Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay