Lời phật dạy về Người đời và Người tu

Lời phật dạy

Người đời học nói . Con học làm thinh
Người đời học văn minh. Con học đạo đức
Người đời theo kiến thức. Con học đạo huyền vi
Người đời mê si. Con học tỉnh thức
Người đời học nhớ. Con tập cách quên
Người đời ngó lên. Con tập xả ly
Người đời sân si. Con tập hòa ái
Người đời tự tại. Con tập khiêm từ
Người đời khư khư. Con hành đại xả
Người đời muôn ngả. Con một con đường
Người đời vô thường. Con về nẻo giác
Sen mọc từ bùn mà sen thơm ngát.

Contact Me on Zalo
Call Now ButtonGọi ngay