Chiếc áo nâu gánh oan khiên phù thế. Rũ nợ đời, thoát bể ái trầm luân

Chiếc áo nâu gánh oan khiên phù thế
Rũ nợ đời, thoát bể ái trầm luân
Lòng nguyện cầu Đức Phật độ nhân quần      
Tâm thanh tịnh cứu sầu đau dâu bể  
 
Sóng biển đời bồng bềnh trùm nhân thế  
Nợ ân tình quán trọ để dừng chân
Chuốt đau buồn nguyện bảy tháp hương dâng
Lần chuỗi hạt bể tham sân cứu độ . . .  
 
Hầu chân Phật Niệm Nam Mô Bồ Tát!
Dâng trọn đời tụng Bát Nhã Tâm Kinh!
( Từ thơ Thiền Môn của Túy Hà)
songthy
ao nau

Trả lời

Gọi ngay
Contact Me on Zalo