Gieo hạt – Gieo Dối Trá thì nhận lấy Muộn Phiền, Bởi canh cánh nỗi lo người phát hiện…

Gieo hạt gì sẽ mọc quả đấy. Đừng để dòng đời nhấn chìm chân lý ấy. Đừng buông thả gieo nhân theo dục vọng. Để mai này quả đau thương lại tìm về!

Gieo hạt

Gieo nhân nào gặt quả nấy không sai
Gieo chữ Đức ngày mai gặt hạnh phúc
Gieo chữ Nghĩa thủy chung bền sau trước
Chữ Nhân hòa lòng ấm áp tình yêu

Gieo Danh Lợi sẽ cay đắng bao nhiêu…
Bởi Danh Lợi đi cùng với Tham Vọng.
Muốn đạt được trèo lên người mà sống.
Lúc rơi rồi ngàn vạn nỗi đau thương…!

Gieo Dối Trá thì nhận lấy Muộn Phiền…
Bởi canh cánh nỗi lo người phát hiện.
Gieo Yêu thương thì ta sẽ gặt được
Quả Hạnh Phúc ngọt mát lại thơm lành
Sống Ngay thẳng Sẻ chia và Chân thành
Bạn sẽ nhận những gì tốt đẹp nhất….!!!

Nguồn: Sưu tầm

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay