Lạc Loài – Lạc trong chính mình, lạc trong biển đời mênh mông, lạc mãi chẳng có lối về

Bạn đang có cảm giác lạc loài? Lạc giữa những yêu thương. Lạc trong trống vắng mà chẳng biết về đâu. Cảm giác lạc loài bao giờ mới dừng lại?

Lạc Loài

Lạc Loài

Bụi nào kết lấy thân tôi
Trăm năm vạn kiếp rong chơi lạc loài
Tình nào hóa kiếp nên tôi
Xuôi theo dòng nước nổi trôi vô bờ?

Bụi trần kết lấy thân tôi
Sắc thân giả tạm tử sanh vô thường
Tình đời kết mối tơ duyên
Xuôi theo nghiệp thức phù sinh não phiền.

Cuộc đời cứ mãi ngược xuôi
Chạy theo mộng tưởng Sắc Không đổi dời
Chừng nào mới dứt tử sanh
Ngộ ra chân lí bất sanh vĩnh hằng?.

Phù trần rõ biết Tánh không
Nhân không vô ngã Pháp không được gì
Ngược dòng sanh tử lí Không
Vượt qua bể khổ long đong não phiền.

Như lai thật thể muôn loài
Phát sanh tánh giác hộ trì chúng sinh
Tự mình, tự thấy, biết, nghe
Chân không thật pháp Tướng không độ trì.

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo