Lời phật dạy: Vạn sự do tâm

 

VẠN SỰ DO TÂM NGƯỜI TU TẬP NÊN NHỚ:

Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.

Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.

Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù.

Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.

Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá…

Cho nên, ta không những đem tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn :

– Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.

– Đặt trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân.

– Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.

– Đặt trên môi để nói lời an ủi với người bất hạnh.

– Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.

– Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với mọi người.

Thân xác không tim thì thân xác chết, làm người không có tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù.