Nhân duyên gặp gỡ – Có hãy trân trọng, hết nên thảnh thơi

Nhân duyên gặp gỡ:

Nhân duyên gặp gỡ

Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông
Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên
Bất cầu bất khổ!!!

Nam Mô A Di Đà Phật.

Người với người, có sống được bao lâu đâu mà phải cố cưỡng cầu. Nhân duyên đến đi sao phải than oán, phải phí hoài những tháng năm được sống vốn đã ngắn ngủi. Bạn được chọn, được chọn sống hạnh phúc thảnh thơi với những gì đang có và thoải mái với những gì đến đi. Nếu bạn nhìn được sâu, được kĩ, được rộng ra. Bạn sẽ nhận ra có đến ắt có đi, có sinh ắt có diệt…Tất cả chỉ là một dòng chảy đến đi bất tận. Nhiệm vụ của bạn, chỉ là sống sao cho mỗi giây phút đều đáng quý, mỗi giây phút đều tràn đầy hạnh phúc và tự do. Như mọi đóa hoa đều rực rỡ khoe sắc mà không cần quan tâm đến việc mọi người có thích nó hay không!