Câu chuyện này là đúng hay là sai? Là nên hay là không nên? Hay cuộc đời vốn là như vậy?

Người thầy “biết” nhưng không làm gì được. Người trẻ ngây dại chạy theo dục vọng, bỏ lại tất cả những câu kinh bài kệ được đọc từ thủa ấu thơ. Hỏi “đúng-sai” có lẽ hơi phiến diện.

Contact Me on Zalo
Gọi ngay