Một con dã tràng mòn đời bên bờ biển với những giấc mơ cát trắng bẽ bàng

Dã tràng xe cát biển đông. Ôm chi mà mệt, xe hoài làm chi. Xe gì xe tới xe lui. Phí trăm năm bỏ làm mồi biển xanh! Một thiền sư trứ danh người Thái Lan là ngài Achahn Chah từng nói rằng hành giả đừng quá tin tưởng vào cảm giác bản thân.

Contact Me on Zalo
Gọi ngay