Giá trị đích thực trong ý nghĩa của một tình thương

Hơn bất cứ điều gì, chúng ta luôn tìm kiếm thứ gọi là giá trị đích thực cho cuộc sống. Đối với mỗi người có thể giá trị ấy được biểu hiện dưới các hình thức khác nhau, quan trọng là điều đạt được cuối cùng của những giá trị ấy. Theo đạo Phật bất cứ ai lãnh hội được giá trị đích thực của cuộc sống này, thì sẽ có một đời an lạc, yên vui.

Giá trị đích thực trong ý nghĩa của một tình thương

Tình thương đích thực là phải có ý thức trách nhiệm, chấp nhận người kia như là chính mình với những điểm mạnh và yếu kém.

Nếu ta chỉ thích những điều tốt đẹp nhất nơi người đó thì đó không phải là tình thương. Ta phải chấp nhận những yếu kém của người kia và mang lại sự kiên nhẫn, hiểu biết, năng lượng của mình để giúp họ chuyển hóa.

Tình thương phải là Từ, khả năng mang lại niềm vui và hạnh phúc, và Bi, khả năng chuyển hóa nổi khổ niềm đau. Tình thương theo cách này chỉ mang lại sự tốt đẹp. Nó không thể được diển tả là tiêu cực hay hủy hoại. Tình thương như vậy an toàn, và bảo đảm được tất cả.

Thích Nhất Hạnh

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay