Vạn sự do duyên – Không thấu hiểu nhân duyên thì đừng mong làm được việc gì viên mãn

Vạn sự do duyên. Nếu bạn chẳng thấu hiểu nhân duyên thì đừng mong làm được việc gì viên mãn. Kẻ thấu hiểu nhân duyên không cần phải là kẻ kì tài biết trước tương lai quá khứ. Kẻ thấu hiểu nhân duyên là kẻ biết được quy luật nhân quả của duyên đến duyên đi. Của việc chấp nhận và buông bỏ những cái đã qua để sống trong hiện tại. Để “tùy duyên” mà thành.

VẠN SỰ DO DUYÊN

Thuận duyên” mọi việc dễ dàng
“Nghịch duyên” đừng có mơ màng uổng công.
“Có duyên” chuyện khó cũng xong
“Không duyên” chớ đợi chớ trông làm gì.

“Còn duyên” thì ở đừng đi
“Hết duyên” chấp nhận có chi phải buồn.
Thiện duyên” phải giữ luôn luôn
“Ác duyên” phải diệt tận nguồn mới yên.
“Đủ duyên” cuộc sống như tiên

“Thiếu duyên” mọi thứ ưu phiền phủ vây.
“Tình duyên” có lúc vơi đầy
“Nợ duyên” là chuyện xưa nay cõi đời.
“Thắng duyên” là sự tuyệt vời
Phước duyên” đầy đủ rạng ngời tương lai.

“Gieo duyên” chơn chánh đừng sai
“Tạo duyên” tốt đẹp để xài dài lâu.
“Nhân duyên” gieo tạo khỏi cầu
Tùy duyên” là để đối đầu khó khăn.

Contact Me on Zalo
Call Now ButtonGọi ngay