Video ý nghĩa: Một vài ngộ nhận

MỘT VÀI NGỘ NHẬN

Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để thể hiện
Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính
Tình cảm là để kết nối, không phải để thử nghiệm
Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi
Bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì
Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương
Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường
Công danh là để cống hiến, không phải để khoe khoang
Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương
Giả dối là để phá hoại, không phải để bảo hộ
Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực…

(Suối Thông lược dịch)

Contact Me on Zalo
Call Now ButtonGọi ngay