Bạn có biết rằng bạn đang thở không? Bạn có biết rằng bạn thở như thế nào chưa?

“….Người chìm sâu trong đề mục hơi thở là người luôn luôn sống trong ý thức thường trực về nỗi đời hư ảo bởi vì tất cả buồn vui, vinh nhục, thành bại đắc thất, thăng trầm, doanh hư tiêu trưởng trong đời này nó chỉ tồn tại qua từng hơi thở mà thôi, chớ nó không là cái gì khác. Danh phận, địa vị, giàu nghèo, sang hèn, trí ngu, phàm thánh cũng chỉ đều gói gọn trong hơi thở, cho nên quan sát… hơi thở là đang sống cuộc sống của từng khoảnh khắc, của từng giây.

sống

Chỉ có hành giả sống trong đề mục này mới hiểu được thế nào là phù du, thấy hơi thở đi ra rồi thấy nó đi vào bằng tất cả sự tỉnh thức, lúc đó chúng ta thấy rõ ràng chúng ta đang sống trong sự tỉnh thức và đang chết trong sự tỉnh thức. Hơi thở ra là cái chết của hơi thở vào, hơi thở vào là cái chết của hơi thở ra. Hơi thở ra là cái sanh, hơi thở vào là cái diệt, hơi thở vào là cái diệt và hơi thở ra là cái sanh. Sự xuất hiện của hơi thở là sanh, sự biến mất của hơi thở là diệt. Sự xuất hiện của hơi thở là sống, sự biến mất của hơi thở là chết.

Sanh diệt và sống chết của mỗi người diễn ra trong từng hơi thở. Lúc bấy giờ chúng ta dẹp cái đồng hồ qua một bên vì nó chẳng còn giá trị gì trong lúc này nữa. Chúng ta không còn đếm thời gian bằng phút bằng giờ, bằng ngày bằng tuần, bằng tháng, bằng năm, bằng thập niên, thập kỷ nữa mà chúng ta quan sát đời sống của mình qua từng hơi thở…”
(Trích Kinh Tương Ưng giảng giải, tập 4, Sư Toại Khanh giảng, Nhị Tường ghi chép, #Vietheravada)

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay