Chùm thơ thiền cho kẻ hữu duyên

Những vần thơ nhỏ, chở không hết những điều muốn nói.

Chỉ là kết lại một chùm hoa xinh xắn, dành cho kẻ hữu duyên chợt dừng chân mà ngộ chút gì…

Ta không biết đâu suối nguồn an lạc
Sáng sáng ra vườn bón đậu trồng dưa
Ta không biết đâu bến bờ hạnh phúc
Đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa

~ Viên Minh ~

Trong gỗ luôn có lửa,
Vẫn thế bao đời nay.
Nếu gỗ không có lửa,
Sao cháy được thế này?

~ Khuông Việt ~

Vạn vật không mà có,
Có mà lại như không.
Khi hiểu được điều đó,
Người và Phật tương đồng.

~ Lâm Khu ~

Có thì muôn sự có
Không thì tất cả không
Có không trăng đáy nước
Đừng mắc có không không

~ Thích Thanh Từ ~

Từ không sanh có, có sẽ không
Hữu hữu vô vô khắp chân không
Từ vô sinh hữu, sinh biến hóa
Biến hóa cùng rồi trở lại Không
Vũ trụ xoay vần tâm lý đạt
Quán tỏ thân trần thần ấy thông
Thấu lẽ tuần hoàn, đây tạo hóa
Tạo hóa tỏ rồi, thấu sắc không

~ Nhân Tử ~

Sưu tầm

One thought on “Chùm thơ thiền cho kẻ hữu duyên

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay