Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta)

Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta)

Như vầy tôi nghe:
Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên tử ấy bạch Thế Tôn với bài kệ:

kinh điềm lành
Thiên tử:

Nhiều Thiên tử và người

Suy nghĩ đến điềm lành

Mong ước và đợi chờ

Một nếp sống an toàn

Xin Ngài hãy nói lên

Về điềm lành tối thượng.

(Ðức Phật giảng:)

2.

Không thân cận kẻ ngu

Nhưng gần gũi bậc Trí

Ðảnh lễ người đáng lễ

Là điềm lành tối thượng.
3.

Ở trú xứ thích hợp

Công đức trước đã làm

Chân chánh hướng tự tâm

Là điềm lành tối thượng.
4.

Học nhiều, nghề nghiệp giỏi,

Khéo huấn luyện học tập

Nói những lời khéo nói

Là điềm lành tối thượng.
5.

Hiếu dưỡng mẹ và cha

Nuôi nấng vợ và con

Làm nghề không rắc rối

Là điềm lành tối thượng.
6.

Bố thí, hành, đúng pháp

Săn sóc các bà con

Làm nghiệp không lỗi lầm

Là điềm lành tối thượng.
7.

Chấm dứt, từ bỏ ác

Chế ngự đam mê rượu

Trong Pháp, không phóng dật

Là điềm lành tối thượng.
8.

Kính lễ và hạ mình

Biết đủ và biết ơn

Ðúng thời, nghe Chánh Pháp

Là điềm lành tối thượng.
9.

Nhẫn nhục, lời hòa nhã

Yết kiến các Sa-môn

Ðúng thời, đàm luận Pháp

Là điềm lành tối thượng.
10.

Khắc khổ và Phạm hạnh

Thấy được lý Thánh đế

Giác ngộ quả: “Niết Bàn”

Là điềm lành tối thượng.
11.

Khi xúc chạm việc đời

Tâm không động, không sầu

Không uế nhiễm, an ổn,

Là điềm lành tối thượng.
12.

Làm sự việc như vầy

Không chỗ nào thất bại

Khắp nơi được an toàn

Là điềm lành tối thượng.

Tiểu Bộ Kinh – Tập I

Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt

Trả lời

Contact Me on Zalo
Call Now ButtonGọi ngay