Nền tảng của tình thương yêu đích thực

Hãy lấy tình thương đối đãi với nhau. Đừng phân chia chủng tộc, màu da, nam nữ hay tôn giáo. Tình thương là mối dây liên kết các dân tộc, tôn giáo, chủng tộc, quan niệm và tạo lập một nền tảng xã hội xây dựng trên căn bản tình thương.

ben-rang-tuyet-son

Như vậy nền tảng của xã hội hiện nay là gì?

Xã hội hiện nay đã suy thoái rất nhiều so với thời hoàng kim ngày trước. Hiện nay, nó đặt căn bản trên lòng ích kỉ dưới muôn vàn hình thức khác nhau, nhất là quyền lợi cá nhân. Người ích kỉ lúc nào cũng tỏa ra hung bạo, nghiệt ngã vì chỉ biết sống cho mình. Họ vừa là nô lệ, vừa là nạn nhân của tham vọng. Lúc nào họ cũng khao khát đủ thứ, thấy gì cũng muốn vơ vét, nhìn vật nào cũng muốn thu giữ để thỏa mãn lòng tham, bản năng, dục vọng và lòng kiêu hãnh. Vì quyền lợi cá nhân mà người này tranh dành với người kia, giai cấp này đối chọi với giai cấp khác, và sự tranh dành này chính là nguyên nhân của mọi sự bóc lột, lợi dụng, chia rẻ, xung đột, gây gổ, thù hận, hiềm khích. Khi các gia đình đều ích kỉ thì cả xã hội trở tồi tệ, đầy hận thù. Khi các dân tộc ích kỉ thì nước này sẽ chống đối nước kia, chủng tộc này chống chủng tộc nọ, rồi gây nên xung đột, chiến tranh.

Vậy không thể có tình thương ở trái đất này sao?

Tình thương thường hiện diện nơi những tâm hồn biết hướng thượng , nhưng nó chưa ăn sâu trong lòng mọi người để có thể diệt trừ lòng ích kỉ, hay khiến con người biết tôn trọng lẫn nhau qua các mối giao thiệp giữa cá nhân, quốc gia hay xã hội. Mặc dù đã có những tổ chức từ thiện, xã hội được thành lập để thúc đẩy việc giúp đỡ lẫn nhau, nhưng người ta chỉ coi đó như lòng hảo tâm chứ chưa hẵn tình thương thực sự.

Như vậy tình thương phát sinh từ đâu?

Tình thương phát sính từ trong gai đình dưới hình thức tình thương yêu giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em. Trong không khi đầm ấm dịu dàng của gia đình, những đức tính tốt sẽ được nảy nở, vun bồi và mở đường cho cách xử thế cao thượng đẹp đẽ về sau. Đời sống gia đình chuẩn bị cho đời sống xã hội và gia đình là nền tảng của tình thương. Tuy nhiên, khi người ta phủ nhận cái căn bản gia đình đó mà chú trọng vào một tập đoàn hay một cá nhân thì cái căn bản của tình thương đã bị thay thế bằng những tham vọng hay ích kỉ cá nhân. hậu quả là một xã hội sẽ dần suy thoái, tạo mầm mống cho sự đau khổ, thù hận, chiến tranh và bạo động.

Vậy chúng ta phải làm gì?

Bằng cách làm gương tốt qua lời nói và hành động của mình, con hãy lo tu học, cho mình, sửa đổi, luyện tính ngay thẳng, tôn trọng sự công bình. Con cần hiểu rằng cách duy nhất để tiêu diệt sự tai hại của tính ích kỉ là sự thực hành tình thương yêu, không những cho những người thân của mình mà cho đến tất cả muôn loài chúng sinh.

Trích Bên rặng tuyết sơn –  Swami Amar Jyoti
Nguyên Phong dịch

Trả lời

Contact Me on Zalo
Call Now ButtonGọi ngay