Nhân quả ba đời – Đừng bỏ qua nếu chẳng muốn phí hoài một kiếp nhân sinh

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời

Nhân bao biển Quả,
Quả suốt nguồn Nhân,
Ác – Thiện phân minh,
Dữ – Lành thọ báo.

Khắp trong các cõi,
Vũ trụ, nhơn sanh,
Nhân-Quả công bằng,
Chớ lầm khinh mạn.

Nghiệp gieo phải trả,
Thăng – Giáng tùy Nhân,
Phước – Tội do mình,
Tự làm tự chịu.

Sống mê, Thác đọa,
Biển khổ trầm luân,
Ba cõi – Sáu đường,
Thân Người khó được!

Khuyên người giác tỉnh,
Sám hối, tu chơn,
Lánh dữ, làm lành,
Vun bồi Giới, Hạnh,

Từ Bi Hỷ Xả,
Tâm lượng cao sâu,
Bát Chánh Đạo hành,
Tinh cần Lục Độ,

Di Đà mật niệm,
Thiền Định gắng công,
Chí nguyện cao dày,
Tử – sanh tự tại!

Nguồn: daotrangtuphat.com

Trả lời

Contact Me on Zalo
Call Now ButtonGọi ngay