Phúc báu từ đâu mà đến? Hãy xem câu chuyện dưới đây mà tự mình hành thiện tích đức cho chính mình và gia đình

Phúc báu từ đâu mà đến? Chẳng phải từ sự bố thí nhường nhịn hàng ngày. Sự giàu sang phú quý không thể đến từ kẻ bủn xỉn keo kiệt. Sự giàu sang phú quý chỉ đến với những người biết cho đi…

Hãy cùng đọc câu chuyện cổ Phật giáo dưới đây:

Vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong thành Bạt Đề có một vị đại cư sĩ tên là Mân Đồ. Trong nhà vị đại cư sĩ này giàu có vô cùng, tài bảo dồi dào, muốn tiêu gì có nấy. Nếu mọi người trong thành có bất kỳ nhu cầu gì cũng đều được ông chu cấp cho đầy đủ.

Trong kho lúa nhà đại cư sĩ Mân Đồ có một cái lỗ lớn như bánh xe, thóc lúa từ trong đó tự nhiên tuôn trào ra. Vợ ông lấy 8 thăng gạo nấu thành cơm cho bốn bộ binh với khách đến từ bốn phương cùng ăn mà vẫn không vơi.

Tất cả những người trong nhà cư sĩ Mân Đồ, ai cũng đều tự cho rằng phước lực của mình là nhiều hơn cả. Chính đại cư sĩ Mân Đồ cũng không hiểu nguyên do vì sao gia đình mình lại có phúc báu lớn như vậy. Ông liền tìm đến hỏi đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Nếu nói về phước lực thì tất cả người trong nhà ông đều có cả.”

Rồi Phật Thích Ca Mâu Ni kể cho cư sĩ Mân Đồ nghe một câu chuyện, rằng:

“Xưa kia, trong thành Vương Xá có một người thợ dệt. Một hôm ông cùng vợ và con cái, nô bộc, người hầu đều sắp sửa dùng cơm thì có một vị Bích Chi Phật đến khất thực. Cả nhà họ, ai cũng muốn lấy phần ăn của mình để cung phụng vị Phật ấy. Vị Bích Chi Phật thấy vậy liền nói: ‘Chỉ cần mỗi người bớt một chút thức ăn thôi, như thế các người cũng không phải chịu đói mà ta cũng được no”.

Phúc báu từ đâu mà đến?

Mọi người liền nghe lời vị Phật mà làm theo. Vị Bích Chi Phật vừa ăn xong, liền bay lên lên không trung, hiện ra đủ các loại thần thông biến hóa, cả nhà người thợ dệt đều vô cùng mừng rỡ. Sau khi qua đời, cả nhà họ đều được về cõi trời. Cả nhà họ chính là đời trước của cả nhà ông. Bởi vì phúc báu vẫn còn chưa hết nên ở đời này cả nhà ông lại được phúc báu như thế.”

Vị cư sĩ nghe xong bấy giờ mới hiểu được nhân duyên do đâu, cũng từ đó ông càng coi trọng việc hành thiện tích đức hơn.

Vẫn có câu: Một người có phúc, cả họ cùng hưởng. Một người làm việc tốt, con cái người đó cũng sẽ được nhờ. Không chỉ hưởng phúc về cuộc sống, tướng mạo cũng chuyển biến theo.

Những người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, cuối cùng sẽ không chịu thiệt. Những người có thể chịu thiệt, nhân duyên tất nhiên sẽ tốt, những người nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều hơn. Một đời của người ta, có thể nắm bắt được một, hai lần cơ hội, cũng là đủ rồi vậy!

Sự nhường nhịn bố thí đem lại sự giàu sang

Chỉ có trân quý duyên phận mới có thể tiếp tục duyên phận. Trên đường đời, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, thật ra có duyên mới có thể gặp nhau, người thân phần nhiều là bạn thân trong đời trước, bạn thân phần nhiều là ngời thân trong đời trước; những người mang đến phiền não cho bạn, phần nhiều là những người bạn đã từng làm tổn hại họ trong đời trước. Vì vậy hãy nhỡ kỹ!! Hãy đối xử tốt với người thân bên cạnh, quan tâm đến bạn bè bên cạnh, khoan dung với những người đã làm tổn hại bạn. Đây chính là nhân quả.

Nhìn cười mây gió nhạt, ngồi đối diện áng mây. Không tranh chính là từ bi, không tranh cãi chính là trí huệ, không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, biết đủ chính là buông bỏ.

Không loạn bởi tâm, không vướng bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ.

Cả đời này đã định sẵn chúng ta không mang theo được cái gì, vậy thì hãy sống vào lúc này, cười vào lúc này, giác ngộ vào lúc này vậy.

Nguồn: Phunutoday.vn

Trả lời

Contact Me on Zalo
Call Now ButtonGọi ngay