Tâm linh và Huyền thuật – Tại sao đức Phật không dùng thần thông?

Huyền thuật là cách nói chung dành cho những năng lực đến từ bên ngoài kết hợp với sức mạnh của tâm trí, như: Thần thông, bùa chú, ngãi, âm phần, đồng bóng, ma quỷ, kể cả các Thầy bói, Thầy địa lý và phong thủy,…

Contact Me on Zalo
Gọi ngay