Tham vọng là cội nguồn của mọi khổ

Tham vọng là cội nguồn của mọi khổ

Chừng nào bạn vẫn còn tham vọng, bạn sẽ còn sống trong khổ.

Tham vọng là cội nguồn của mọi khổ.

Người nghèo muốn trở nên giàu có, người xấu muốn đẹp. Mọi người đều khao khát trở thành một ai đó khác. Một cái gì đó khác hơn với chính họ hiện tại. Không ai bằng lòng với bản thân mình.

Bạn chưa bao giờ chấp nhận bản thân mình như nó đang là. Chừng nào bạn chưa chấp nhận chính mình, bạn sẽ không thể thương yêu chính mình. Khổ đau sẽ vẫn còn có đó.

Hãy ghi nhớ!

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay