Thực tại luôn hoàn hảo

Thực tại, cái đang là, thì luôn hoàn hảo và không có một vấn đề gì. Mọi vấn đề chỉ nằm trong các xu hướng sai lầm của tâm trí.
Tâm trí có xu hướng đối tượng hóa và khái niệm về thực tại. Khi nắm bắt thực tại – cái đang xảy ra thành những khái niệm xong, do không hiểu những điều này chỉ là suy nghĩ, tâm trí gán lên thực tại một sự thật mà vốn không hề có. Đó gọi là vô minh, hay cái thấy bị che mờ. Vô minh khiến quá trình thích, ghét thực tại xảy ra, sau đó sự bám chấp và sân hận sẽ xảy ra, và đau khổ là kết quả không thể tránh khỏi của quá trình đó.

Thực tại luôn hoàn hảo
Để kết thúc đau khổ, người tu hành cần nhìn thấy sự thật, thoát khỏi ảnh hưởng của tâm trí. Tâm trí cần các đối tượng để suy nghĩ, không có đối tượng, tâm trí sẽ không thể vận hành.
Ngược lại với vô minh, cái thấy bị che mờ, cái thấy trong suốt là gì? Bằng học hỏi về kiến từ một người thầy và thực hành sống trọn vẹn trong hiện tại, hành giả Trong suốt dần dần biết rõ và hoàn toàn thấu triệt rằng mọi sự vật hiện tượng, trong cả sinh tử và niết bàn, đều trống rỗng, không đối tượng, không có một cái tôi nào đứng phía sau. Đó còn gọi là trí tuệ thực chứng tính không đối tượng của những thứ vốn không có thật và trống rỗng. Bằng sự nhận ra rằng vốn không hề có một đối tượng nào, tâm trí mất chỗ dựa là các đối tượng. Mọi suy nghĩ đều được nhìn rõ là không có cơ sở, và tự mất khả năng đại diện cho thực tại. Suy nghĩ không còn xu hướng nắm bắt thực tại, không còn khả năng gây ra thích, ghét, bám chấp… nữa và trở về đúng với nó vốn là: suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, một biểu hiện sống động trong thực tại đang là, không hơn, không kém.
Bởi phương pháp mạnh mẽ này, mọi sự vật hiện tượng xuất hiện và các trạng thái khác nhau của tâm trí sẽ dần dần bị tiêu tan vào trong bản tính tự nhiên – sự thật tuyệt đối, giống như một ngọn núi vĩ đại bằng đất bị tan dần xuống do hơi ẩm của đại dương bao quanh nó.

Đó cũng là con đường Trongsuot đang chia sẻ với các bạn.
Yêu quý bạn
Trongsuot

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay