Không có gì là đúng hay sai tất cả tùy vào quan điểm của bạn

Cuộc sống luôn cho ta những sự lựa chọn. Mỗi người đều có cho mình một hướng đi trên con đường riêng, dù có đúng hay có sai, bạn vẫn phải lựa chọn. Hãy thoát ra khỏi vấn đề đang bao vây bạn, đúng hay sai thì bạn vẫn luôn nhận được một bài học gì đó cho mình.

Không có gì là đúng hay sai tất cả tùy vào quan điểm của bạn

Đúng và sai

Không có gì là đúng hay sai. Tất cả tùy thuộc vào quan điểm của bạn.

Cùng một sự việc nhưng nó có thể đúng đắn với người này, là sai trái đối với người kia.
Cũng cùng một sự việc có thể là đúng với bạn trong khoảnh khắc này nhưng lại là sai trong khoảnh khắc kế tiếp.
Mọi sự đúng sai đều không phải là đúng sai mà chỉ là quan điểm của một người tùy thuộc vào lập trường, hoàn cảnh của từng người trong từng thời điểm khác nhau.

Sự đúng và sai vẫn không ngừng thay đổi. Chúng ta phải làm sao?
Nếu một ai đó khăng khăng muốn xác định xem một sự việc nào đó là đúng hay sai thì anh ta sẽ bế tắc, sẽ chẳng làm được gì cả.
Nếu bạn muốn xác định xem quyết định của mình là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai trước khi hành động, thì bạn sẽ chẳng bao giờ làm được gì cả. Bạn sẽ không thể hành động. Mọi người đều phải hành động trong một thế giới tương đối – nơi mà không có quyết định nào là hoàn toàn đúng và hoàn toàn sai nên đừng bao giờ chờ đợi nó. Bạn hãy quan sát, nếu bạn cảm thấy là đúng, hãy hành động ngay…

Osho – Luận về cuộc đời

Trả lời

Gọi ngay
Contact Me on Zalo