Nếu bạn không thể tôn trọng phụ nữ, bạn không thể tôn trọng ai khác nữa

Nếu bạn không thể tôn trọng phụ nữ, bạn không thể tôn trọng ai khác nữa. Bởi vì chính phụ nữ sinh ra bạn. Chính phụ nữ là người mang nặng đẻ đau bạn, chăm sóc cho bạn từng li từng tí, yêu thương bạn cả cuộc đời.

Contact Me on Zalo
Gọi ngay